Şimdiye kadar kimyagerler, yalnızca atomların reaksiyon ortaklarına maksimum sekiz elektron bağışladığı kimyasal bileşikler olduğuna inanıyorlardı. Ancak şimdi, ilk kez, kimyagerler oksidasyon durumu IX olan bir molekülü tanımlayabildiler.

Şangay, Çin). Bir kimyasal elementin kiminle birleştiği, diğer şeylerin yanı sıra elementlerin periyodik tablosundaki konumuna bağlıdır. Bir elementin bulunduğu grup, ilgili elementin kaç tane dış elektrona sahip olduğunu da gösterir. Bir atom diğerine katıldığında, reaktanı ile elektron alışverişi yapar.

Sofra tuzu sodyum ve klordan oluşur. Kimyasal bir reaksiyonda, sodyum dış kabuktaki tek elektronunu kaybeder ve klor onu kazanır. Bu işlem sayesinde, her iki atom da tam bir dış elektron kabuğuna sahip olur ve bir molekül olarak kararlıdır. Oksidasyon sayısı, bir kimyasal bileşikteki hangi atomun kaç elektron kazandığını veya kaybettiğini gösterir. Sodyum klorür söz konusu olduğunda bu, sodyum için +I olur, çünkü bir elektron vermiştir ve bu nedenle pozitif bir yük taşır.

Soy gaz ksenon gibi bazı elementler elektronlarının maksimum sekizini kaybettiğinden, I’den VIII’e kadar yalnızca pozitif oksidasyon sayıları olduğu varsayılmıştır.

Oksidasyon numarası IX olan iridyum tetroksit katyonu

Şangay’daki Fudan Üniversitesi’nden Guanjun Wang ve Alman ve Kanadalı meslektaşları ilk kez oksidasyon numarası IX olan bir molekül keşfettiler. Geçiş metali iridyumun bir oksitidir. Araştırmacılar, “İridyumun dokuz değerlik elektronu vardır ve bu nedenle, daha da yüksek oksidasyon durumları için en büyük şansa sahip element olarak kabul edildi” diye açıklıyor.

IrO4 kimyasal bileşiği başlangıçta oksidasyon numarası VIII’e sahiptir.İki oksijen atomu, her oksijen atomu ile bir bağ oluşturur. Araştırmacılar daha sonra iridyumun dokuzuncu bir dış elektronunu da çıkarmak için özel koşullar kullanmayı başardılar, böylece iridyum tetroksit katyonu [IrO4]+ oluştu. Araştırmacılar, “Bu iyonda iridyum, IX’un resmi oksidasyon durumundadır” diyor.

Daha kesin ölçümler, iridyum tetroksitin bu iyonize halinin bile beklenmedik bir şekilde kararlı olduğunu gösteriyor. Yeni keşfedilen iridyum bileşiği, metal oksitler grubuna aittir ve gelecekte, örneğin kimyasal reaksiyonlar için güçlü bir oksitleyici madde olarak kullanılabilir. İridyum bileşiğinin hala sunduğu olasılıklar, muhtemelen ancak çok sayıda deney ve bilgisayar simülasyonundan sonra ortaya çıkacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir