Tıp

Tıp veya insan tıbbı, en geniş anlamda, insanlarda fiziksel ve zihinsel hastalıkların tespiti ( teşhis ), önlenmesi ( profilaksi ) ve tedavisi ( terapi ) ile ilgilenir. Tıp böylece hem insan hastalıkları bilimini hem de bunların pratik uygulamalarını tanımlar.