Kimya

Kimya, maddenin bileşimini ve dönüşümlerini inceleyen deneysel bir bilimdir. Dolayısıyla kimya, maddeyi oluşturan elementler (atomlar, iyonlar vb.), bunların özellikleri ve aralarında yapılabilecek kimyasal bağlarla ilgilenir.