Bazı insanlar gerçekten de basiret veya kehanet yoluyla geleceği tahmin edebiliyor mu? Cornell Üniversitesi’nden araştırmacı Daryl Bem şimdi bunun ilk kanıtını bulmuş olmak istiyor.

Ithaca (Amerika Birleşik Devletleri). Geleceği tahmin etmek gerçekten mümkün mü, yoksa bu daha çok bilim kurgunun yapıldığı şeylerden mi? Bilimsel bir dergide yayınlanan bir çalışma, insanların aslında geleceği tahmin edebildiğini iddia ediyor. Profesyonel dünya ise şokta ve bu tezle çelişiyor.

1970’lerde kapsamlı PSI deneyleri

Özellikle 1970’lerde, psi fenomenini ele alan ve telepati, durugörü ve kehanetin gerçekten var olduğunu kanıtlamak isteyen bir araştırma dalı gelişti. Bu gerçekten yardımcı olur ve sadece çok sayıda kazayı önlemekle kalmaz, aynı zamanda tüm hayatınızı değiştirebilir. Bir harita üzerinde bir başkası tarafından hangi sembole bakıldığını belirtmelerinin istendiği olgular bilinmektedir.

Önsezi: Sözde kanıt sağlamak için çalışma

Varoluşsal atılımlar olmadı ve medyumlar genellikle bilim tarafından ciddiye alınmadı. Bununla birlikte, PSI araştırmacısı Daryl Bem tarafından yapılan ve ön tanımaya dair sözde kanıtlar sağlayan bir çalışma yayınlandı. Cornell Üniversitesi’nden ABD’li psikolog Daryl Bem, yaptığı bir çalışmayla sansasyon yarattı. Journal of Personality and Social Psychology’de “Geleceği Hissetmek” başlığı bile çıktı. Daryl Bem, yeni deneylerin sekizinde istatistiksel olarak anlamlı psi etkisi bulduğunu iddia etti. Buna göre, insanlar bilinçli veya bilinçsiz olarak gelecekteki olayları algılayabilir ve tepki verebilirler.

Atılım mı yoksa gülünç mü?

Araştırma sonucu doğru olsaydı dünya görüşümüzü değiştirirdi. Çalışma şimdiden heyecan yaratıyor ve sırf veriler ilginç görünüyor diye çalışmayı yazdırmanın mantıklı olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. New York Times’ta, parapsikoloji eleştirmeni Ray Hyman, çalışmanın bir çığır açıcı mı yoksa bir bütün olarak alan için bir utanç kaynağı mı olduğunu sorguluyor. Daryl Bem tarafından sağlanan veri miktarı çok fazla ve denek sayısı 1.000’i aşıyor. Bem’e göre, dokuz deneyden sekizi, büyük olasılıkla saf şansa dayanmayan önemli sonuçlar veriyor.

Deney

Katılımcılar bir monitörün önüne oturur ve iki perdeden hangisinin arkasında bir görüntünün göründüğünü söylemeleri istenir. Katılımcılar karar verdikten sonra fotoğraf yazılım tarafından yerleştirildi. İşin püf noktası: Cevap doğruysa, katılımcılar pornografik bir fotoğraf gördü. Psikolog, insanların cinsel uyaranları tahmin edebildiğini ve aktif olarak kontrol edebildiğini kanıtlamak istedi. Katılımcılara karşılaştırma için olumlu, olumsuz, tarafsız veya romantik motifler gösterildi. Erotik görüntülerin isabet oranı yüzde 53,1 oldu. Diğer kategorilerde yüzde 51,3 ve yüzde 49,4. Bem’e göre istatistiksel olarak anlamlı olan küçük bir fark.

Meslektaşlarından eleştiri

Bem, sonucu derginin aynı sayısında yazan dört Hollandalı araştırmacı tarafından tartışılan başka deneyler yaptı. Amsterdam Üniversitesi’nden bilim adamları, tüm verileri daha fazla analize tabi tuttu. Sonuç, Bem’in kesin bir kehanet kanıtı sağlamadığıydı. Bilim adamları, Bem ve diğer psikologların acilen verileri daha dikkatli değerlendirmeleri gerektiğini iddia ediyor. Ayrıca, diğer araştırmacılara göre istatistiksel ve mühendislik yöntemleri çok esnek, zayıf ve kafa karıştırıcı. Bems’in deneyleri, en iyi bilimsel uygulamaya uygun olarak diğer araştırmacılar tarafından tekrarlanacak şekilde tasarlanmıştır. Kanıt bulunamazsa tez reddedilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir